Kākāpō in opmars

Er is hoop voor de met uitsterven bedreigde kākāpō. Een geboortegolf heeft ervoor gezorgd dat er nu zo’n 213 zijn. Voor zover niet bekend, de kākāpō is een herbivore, zware en niet-vliegende papegaaiachtige die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt. Voor de Maori was de vogel van groot belang. Niet alleen speelde deze een grote rol in hun mythologie, maar was ook economisch van belang: als voedselbron en veren voor kleding. De kākāpō kwam oorspronkelijk voor in loofbossen in berggebieden van Nieuw-Zeeland. Hun leefgebied was de gehele westzijde van het Zuidereiland en in mindere mate het Noordereiland (Bay of Islands en centrale heuvelland). Op de hellingen van Fjordland werden ze in enorme aantallen gezien. Dat de kākāpō met uitsterven wordt bedreigd, is het gevolg van de door de mens geïntroduceerde predatoren, zoals ratten, honden, katten en hermelijnen. Maar nu is er weer sprake van een toename, met dank ook aan het Kākāpō Recovery Science Center.

Foto: Andrew Digby, DOC

Wil je er eentje adopteren? Kijk dan op: adopt-a-kakapo.