Kiwi’s bedreigd

Er zijn nog zo’n 68.000 kiwi’s in Nieuw-Zeeland, waarbij de populatie jaarlijks met drie procent afneemt. Zonder bescherming zal dit betekenen dat de kiwi binnen twee generaties uitgestorven zal zijn.
Daarom is het zo belangrijk dat er allerlei initiatieven worden ontplooid om de kiwi te beschermen én te fokken. Door heel Nieuw-Zeeland zijn er instanties die zich specifiek bezighouden met het uitbroeden van kiwi-eieren om er zo voor te zorgen dat de soort niet uitsterft. De National Kiwi Hatchery Aotearoa, bij Rainbow Springs in Rotorua, is de leidende instantie in de wereld. Hier worden jaarlijks 130 kiwi’s uitgebroed. Om het in perspectief te zetten: dit is driekwart van het totaal in heel Nieuw-Zeeland.


Meer informatie: www.rainbowsprings.co.nz.
Foto’s:Ngai Tuhu Tourism