Taiwan wil prachtig blijven

Formosa (Prachtig Eiland) zoals Taiwan vroeger door de Portugezen werd genoemd, wil prachtig blijven.

Het eiland probeert ondanks de klimaatverandering in de wereld, haar schoonheid te bewaren. Met een eigen actieplan wordt geprobeerd om de gevolgen van de klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden en waar mogelijk te voorkomen.

Klimaatverandering is wetenschappelijk een feit. De gevolgen daarvan zijn wereldwijd duidelijk merkbaar en schadelijk voor mens, milieu en samenleving. Ook op Taiwan is dat te merken. Alleen al dit jaar kreeg het te maken met extreme weersomstandigheden, zoals uitzonderlijke regenval van 615 mm regen in New Taipei City in het noorden en 1.466 mm regen in de bergstreken rond Kaohsiung in het zuiden. Ook werd het eiland binnen één maand door twee tyfoons getroffen, een zeldzaam fenomeen dat in de zuidelijke kuststreek Pintung in drie dagen zorgde voor een record van 690 mm regen. Deze hevige en langdurige regenval brak alle records terwijl het noorden te maken kreeg met een hittegolf met temperaturen van boven de 37 graden waarmee eveneens de records van de afgelopen 100 jaar sneuvelden.

Als eiland is Taiwan extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering en heeft daarom een Broeikasgas Reductie Actieplan opgesteld om de uitstoot vanCO2 te verminderen in de zes belangrijke sectoren: energie, productie, transport, bebouwing, landbouw en milieu.

Milieuminister Lee Ying-yuan geeft aan dat gestreefd wordt om in 2025 een energiemix te realiseren van 20 procent hernieuwbare energie en 50 procent gas met een vermindering tot 30 procent van het gebruik van kolen. In 2050 wil Taiwan de uitstoot van koolstof tot 50 procent van het niveau van 2005 terugbrengen om klimaatverandering tegen te gaan zoals in het Klimaatakkoord van Parijs neergelegd.

De inzet van Taiwan om hergebruik en vermindering van afval te bevorderen, is niet onopgemerkt gebleven. In mei 2016 publiceerde de Wall Street Journal het artikel “Taiwan, de Genius van Afvalverwerking.” Het schrijft daarin dat Taiwan, ooit afvaleiland genoemd, nu als voorbeeld in de top drie landen ter wereld staat vermeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van een circulaire economie. Het eiland hoopt in 2022 de status van een circulaire economisch knooppunt in Azië te bereiken, gekenmerkt door een gezonde regenererende economie waar groei en afvalvermindering samengaan.

President Tsai Ing-wen, heeft toegezegd dat het land blijvend een positieve rol zal vervullen bij het streven naar oplossingen die hard nodig zijn om onze planeet voor toekomstige generaties te behouden. Taiwan wil graag samenwerken met andere landen om klimaatverandering tegen te gaan en deelt graag kennis en ervaring in milieubescherming met landen die daar behoefte aan hebben. Het eiland wil hiermee bijdragen aan groen energiebeleid, groene industrie en groene werkgelegenheid in de wereld.

Be the first to comment on "Taiwan wil prachtig blijven"

Leave a comment