De Taiwanese aanpak van het coronavirus

Met de steun van de totale bevolking, is Taiwan bij de aanpak van de pandemie uitgegaan van vier basisprincipes: handelen uit voorzorg, snel reageren, vroegtijdig inzetten, met openheid en transparantie handelen. Met het opzetten van gespecialiseerde commandosystemen, de invoering van strenge grenscontrolemaatregelen, de productie en distributie van voldoende medische middelen, de inzet van thuisquarantaine, isolatiemaatregelen en gerelateerde zorgdiensten, de toepassing van IT-systemen, het publiceren van transparante en open informatie en het uitvoeren van nauwkeurige screening en testen, is het gelukt om het virus onder controle te krijgen. Op 7 oktober telde Taiwan slechts 523 bevestigde besmettingen en zeven doden. Ondertussen is het leven en het werk voor de meeste mensen normaal doorgegaan.
De wereldwijde uitbraak van Covid-19 herinnert de wereld eraan dat infectieziekten geen grenzen en geen discriminatie langs politieke, etnische, religieuze of culturele lijnen kennen. Om de dreiging van opkomende ziekten aan te pakken, is samenwerking tussen landen nodig. Om deze reden begon Taiwan, nadat ze het virus zelf onder controle had en de bevolking voldoende toegang had tot medische hulpmiddelen, haar ervaring en informatie over het gebruik van Covid-19 uit te wisselen met volksgezondheidswerkers en wetenschappers in andere landen. In juni 2020 had Taiwan 80 online conferenties gehouden, waarbij het Taiwanese model werd gedeeld met specialisten van regeringen, ziekenhuizen, universiteiten en denktanks in 32 landen. Ook zijn miljoenen chirurgische maskers, N95-maskers, isolatiekleding en voorhoofdsthermometers aan meer dan 80 landen geschonken. Schenkingen van medische apparatuur en middelen door Taiwan aan landen in nood gaan nog steeds door.
Om de toegang tot vaccins te garanderen, heeft Taiwan zich aangesloten bij de Covid-19 Vaccines Global Access Facility (COVAX), mede geleid door de GAVI, de Vaccine Alliance, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations en de Wereldgezondheidsorganisatie. De overheid faciliteert binnenlandse fabrikanten in de hoop de ontwikkeling en productie van succesvolle vaccins te versnellen en deze zo snel mogelijk op de markt te brengen om deze pandemie te stoppen.
De Covid-19 epidemie laat zien dat Taiwan integraal deel uitmaakt van het mondiale volksgezondheidsnetwerk en dat het Taiwanese model kan helpen om de pandemie te bestrijden. Dr. Chen Shih-hung (zie foto), minister van Volksgezondheid en Welzijn van de regering van Taiwan, dringt er bij de WHO en aanverwante partijen op aan om de wezenlijke bijdrage van Taiwan aan de volksgezondheid en ziektepreventie in de wereld en het recht op gezondheid als mensenrecht te erkennen en de opname van Taiwan in de WHO krachtig te steunen.
Taiwan covid