Smeltende gletsjers Tibet

Het smelten van gletsjers op het Tibetaanse Plateau kan op sommige plaatsen leiden tot een wateroverschot en op andere tot een tekort, aldus een rapport in Hamrakura. Watergerelateerde problemen nemen snel toe, met name in Azië, waar meer dan de helft van de wereldbevolking woont.

Aangezien de meeste landen in Zuid-Azië, met name laaggelegen oeverstaten als Bangladesh, Pakistan en India, voor hun ontwikkeling, voedselproductie en drinkwater afhankelijk zijn van gemeenschappelijke watervoorraden, wordt verwacht dat een onevenwichtige watervoorziening de wateronzekerheid in stroomafwaarts gelegen gebieden zal vergroten. Veranderingen in de watervoorziening kunnen leiden tot conflicten tussen deze landen, aangezien het Tibetaanse Plateau een belangrijke waterbron is voor veel mensen in de regio, waaronder China, India en Nepal.

Smeltende gletsjers Tibet

Volgens internationaal onderzoek zal de watertoevoer uit de meeste rivieren tegen 2050 afnemen. Bovendien zou dit de humanitaire, economische, veiligheids- en milieuproblemen in de regio kunnen verergeren. Peking heeft met zijn buurlanden geen waterverdelingsovereenkomsten of internationale grensoverschrijdende waterverdragen ondertekend, wat bij de stroomafwaarts gelegen regio’s heeft geleid tot bezorgdheid over mogelijke conflicten over de toegang tot en de controle over gedeelde watervoorraden, aldus het rapport.

Bron: Boeddhistischdagblad.nl
Foto’s: Shutterstock