Tijger doet het beter

Het gaat wereldwijd goed met de tijger. Dat stelt het wereldnatuurfonds (WWF) in een nieuw rapport naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar op 1 februari, en de start van het jaar van de tijger.

Eerste ‘tijgertop’
In 2010 stelden de 13 landen in het verspreidingsgebied van de tijger een ambitieus doel. Op die ‘tijgertop’ in Sint-Petersburg werd een verdubbeling van het aantal tijgers in het wild vooropgesteld tegen 2022. De populatie was op dat moment op zijn laagst, met nog amper 3.200 dieren in het wild. Er werd een actieplan opgezet met focus op een betere bescherming en uitbreiding van de (versnipperde) leefgebieden van de tijgers. En met succes. Zo is in het Royal Manas National Park in Bhutanhet aantal tijgers verdubbeld. China stelde een groot beschermingsgebied in voor de tijger, en het Khata Forest-gebied, een corridorvoor wilde dieren tussen India en Nepal, is met een factor 30 toegenomen. De doorgangsplaats is de voorbije vijf jaar door 46 verschillende tijgers gebruikt. 

Tijger doet het beter

Kanttekeningen
Toch zijn er nog heel wat kanttekeningen te plaatsen. Het WWF noemt die overwinningen ‘broos’, en ze zijn niet in alle delen van Azië behaald. In Maleisië zijn de tijgerpopulaties sterk afgenomen, en de tijger is wellicht uitgestorven in Cambodja, Vietnam en Laos. Het kleiner worden van de leefgebieden en conflicten met de mens blijven een uitdaging. Ook de jacht en het zetten van vallen vormen een groot probleem. Stroperijis blijkbaar moeilijk uit te roeien, ook al omdat lichaamsdelen van tijgers erg gewild zijn omdat ze volgens het volksgeloof een geneeskrachtige of andere positieve werking zouden hebben.

Tweede tijgertop
Een tweede tijgertop, in september in Vladivistok, wordt in dat verband een belangrijke afspraak. Tegen dan wordt ook een getal vrijgegeven van het geschatte aantal tijgers in het wild. De betreffende landen zijn momenteel bezig met tellingsprogramma’s.

Tijger doet het beter

Bron: Vrt.be
Foto’s: Shutterstock