Alarmerende populatieafname van olifanten

Overal waar Aziatische olifanten in het wild voorkomen worden zij bedreigd, en in Zuidoost-Azië en China wel het meest. Ruwe schattingen spreken van in totaal nog veertigduizend tot vijftigduizend olifanten in heel Azië waarvan zo’n 26.000 in India. Maar verspreid over Cambodja, Zuid-China, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Thailand en Vietnam leven nog slechts ongeveer achtduizend tot elfduizend Aziatische olifanten in het wild. Verlies en versnippering van leefgebied, conflicten tussen mensen en olifanten, stroperij om de ivoren slagtanden en de huid, en isolatie van kleine populaties, hebben geleid tot een sterke afname in de hele regio.

Mother,Elephant,With,Baby


WWF greep Wereld Olifantendag aan om een nieuwe strategie te lanceren voor de Aziatische olifanten, in met name Zuidoost-Azië en China. In de strategie staan partnerschap en collectieve actie centraal die vorm moeten krijgen als de Asian Elephant Alliance (AEA). Hierin wordt met overheden, de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en burgers samengewerkt. Met als bedoeling dat de populaties wilde olifanten in Azië niet verder afnemen door bovengenoemde bedreigingen. Het doel van het regionale initiatief is om samen te werken aan het toepassen van succesvolle natuurbeschermingsmodellen die, proefondervindelijk bewezen, zowel olifanten als mensen ten goede komen.

Bron: WWF
Foto’s: Shutterstock