Nieuw handelsakkoord EU-Nieuw-Zeeland

De Europese Unie (EU) en Nieuw-Zeeland hebben de onderhandelingen voor een handelsovereenkomst afgerond. Het is het modernste handelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten. Het is een bevestiging van de versterkte betrekkingen met Nieuw-Zeeland, een boodschap van steun voor het op regels gebaseerde handelsstelsel en een belangrijke stap in het engagement van de EU in de Indo-Pacifische regio.

Het handelsakkoord elimineert alle douanerechten op de export van de EU naar Nieuw-Zeeland en vergemakkelijkt de toegang van Europese bedrijven tot de Nieuw-Zeelandse markt van overheidsaanbestedingen. Het is eveneens het eerste handelsakkoord dat de nieuwe aanpak van de Europese Unie voor handel en duurzame ontwikkeling (Trade and Sustainable Development – TSD) integreert. Er zijn engagementen rond de klimaatdoelstellingen van Parijs en rond arbeidsrechten opgenomen, die – indien nodig – met handelssancties kunnen worden afgedwongen. De Nieuw-Zeelandse premier noemde het ‘het groenste handelsakkoord ooit’.

Bottle,Of,Wine


Na aanname door de Raad van de EU, hebben de EU en Nieuw-Zeeland het akkoord ondertekend op 9 juli 2023. De tekst zal ter goedkeuring naar het Europees Parlement worden gestuurd. Zodra het Europees Parlement en het parlement van Nieuw-Zeeland hun goedkeuring hebben gegeven en de Raad van de EU zijn besluit tot sluiting van de overeenkomst heeft aangenomen, kan de handelsovereenkomst in werking treden. Wij verheugen ons alvast op de komst van meer Nieuw-Zeelandse wijn en kiwi’s…

Frash,Kiwi

Bron: FOD Economie
Foto’s: Shutterstock