Tempels van de Hung-koningen

De Tempels van de Hung-koningen op de berg Nghia Linh worden door de Vietnamezen als de oudste overblijfselen van hun beschaving gezien.

Tempels van Hung-koningen

De tempels, tussen de zevende en derde eeuw v.C. gebouwd door de heersers van het Vang Lang-koninkrijk, worden zeer vereerd. Ze zijn door de eeuwen heen herhaaldelijk gerestaureerd en toch verrassend goed bewaard gebleven. Steile stenen trappen voeren eerst door de bomen naar de onderste tempel, Den Ha, dan naar de middelste, Den Hung, en tenslotte naar de tempel vlak bij de top, Den Thuong.

Tempels van Hung-koningen

In het hele gebied rond de tempels ligt een grote verscheidenheid aan pagodes, lotusvijvers en kleine heiligdommen.

Foto’s: Shutterstock